UFA Slot

การออกกำลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic)

วิธีดูแลสุขภาพที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการออกกำลังกาย และการออกกำลังกายที่ดีที่สามารถทำได้ง่ายๆก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิก 

ซึ่งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการเต้นแอโรบิกซึ่งเป็นที่นิยมกันอยู่ทั่วไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้น   ในบทความนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับคำว่า “แอโรบิก” มาฝากกันค่ะ

แอโรบิก (Aerobic)  เป็นภาษาละติน  หมายถึงอากาศ (Air)  หรือก๊าซ (Gas) เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในทางวิทยาศาสตร์  และผู้ที่ทำให้คำว่า “ การออกกำลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise)” เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือนายแพทย์เคนเน็ธ  คูเปอร์  โดยการเขียนหนังสือเกี่ยวกับการออกกำลังกายชื่อ Aerobics ซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในยุคนั้น มีการพิมพ์ถึง 11 ครั้ง ในปีแรกที่วางจำหน่ายเมื่อปี 2511

ตามความหมายของนายแพทย์เคนเน็ธ คูเปอร์ การออกกำลังกายแบบแอโรบิก เป็นการออกกำลังกายที่ร่างกายต้องใช้ออกซิเจนเป็นจำนวนมาก และต้องทำต่อเนื่องกันเป็นเวลาค่อนข้างนานจนมีผลทำให้ระบบการทำงานของของหัวใจ  ปอด หลอดเลือด และการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน ซึ่งเรียกผลดีที่เกิดขึ้นนี้ว่า “ผลจากการฝึก (Training Effect)”

UFA Slot

การปรับตัวของร่างกายกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิก

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนั้น  ร่างกายต้องใช้อากาศหรือออกซิเจนเป็นจำนวนมาก คือต้องหายใจเข้า-ออกในขณะที่กำลังออกกำลังกายเพื่อนำเอาออกซิเจนไปเป็นตัวช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน  ดังนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกคือ ทำให้ร่างกายได้ใช้ออกซิเจนให้มากที่สุดเท่าที่ร่างกายจะใช้ได้ในเวลาที่กำหนด (ซึ่งจะไม่เท่ากันในแต่ละคน) และในการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ระบบต่างๆของร่างกายจะต้องปรับตัวให้ทันกันดังนี้ 

ระบบการหายใจของร่างกายจะต้องทำงานเร็วและแรงมากขึ้น เพื่อจะได้นำเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น ทำให้ต้องหายใจทางปากเพื่อดูดอากาศหรือออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้ในการฟอกเลือดที่จะต้องหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น 

หัวใจจะต้องเต้นเร็วและแรงขึ้น เพื่อจะได้สูบฉีดเลือดจากปอดที่เต็มไปด้วยออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายให้มากขึ้น  เพราะในขณะที่ออกกำลังกายอย่างหนักนั้น กล้ามเนื้อต้องการเลือดไปหล่อเลี้องมากยิ่งขึ้นประมาณ 10 เท่า 

หลอดเลือดทั้งเล็กและใหญ่จะต้องขยายตัว เพื่อให้สามารถลำเลียงเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การทำงานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดขณะออกกำลังกายแบบแอโรบิก 

เมื่อเริ่มออกกำลังกายแบบแอโรบิก หลังจากที่หายใจเอาอากาศเข้าไปสู่ร่างกายแล้ว อากาศจะเดินทางไปยังปอดและเดินทางผ่านท่อเล็กๆมากมายภายในปอดไปยังถุงลม ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดได้

หลังจากนั้นกระแสเลือดจะไหลไปยังหัวใจโดยตรง เมื่อหัวใจรับออกซิเจนมากพอแล้วก็จะทำการส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายต่อไป 

หลังจากส่วนต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนแล้วก็จะไหลกลับไปที่หัวใจและส่งต่อไปยังปอด เพื่อรับออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้ง


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ mixermaid.com อัพเดตทุกสัปดาห์

UFA Slot

Releated